• Facebook
  • Instagram
  • YouTube

SCROLL

Down Arrow

Een nieuwe kijk op de werkplek van morgen

Mensgericht

Data gebaseerd

Digitaal gedreven

Het optimaliseren van de werkplek bestaat uit meer dan alleen de nieuwste technologie implementeren. Naast deze digitale werkplek zijn ook de fysieke en mentale werkplek van belang om succesvol te zijn. De totale employee experience bestaat uit activiteiten die zijn onder te verdelen in focuswerk, samenwerken, netwerken en welzijn, allen kennen een fysieke, digitale en mentale component. Wij bieden een nieuwe kijk op werken vandaag voor morgen door deze activiteiten en componenten meetbaar te maken, samen met uw werknemers inzicht te bieden in het verbeterpotentieel en samen met u over te gaan tot actie om de werkplek duurzaam te veranderen. 
 

Werkplek

Thuiswerken is de nieuwe norm: tussen de 40 en 60 procent van de gedwongen thuiswerkers wil ook in de toekomst thuiswerken (Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid). Het merendeel geeft aan 1 tot 3 dagen per week thuis te willen werken. Het aantal mensen dat dit betreft is ruim twee miljoen. De functie van het traditionele kantoor verandert blijvend.
 
Om deze verandering duurzaam te laten zijn is een mensgerichte aanpak van belang waarin de adoptie van technologie van cruciaal belang is. In de praktijk zien wij binnen organisaties veel goede initiatieven ontstaan, vaak echter niet op elkaar afgestemd. In onze holistische aanpak versterken de mentale, fysieke en digitale werkplek elkaar. HRM, facilitaire diensten en ICT worden bij elkaar gebracht om de verandering duurzaam te laten zijn.

Onze aanpak

Duurzame verandering die continuïteit van de bedrijfsvoering borgen is cruciaal. Naast veiligheid en gezondheid staat dit voorop in onze aanpak. Veranderen is geen project, het is een proces. Een proces dat aandacht vraagt van de hele organisatie. 

Mensen veranderen organisaties 

Organisaties dienen zich aan te passen aan de nieuwe realiteit. Het succesvol overbrengen van deze nieuwe realiteit naar medewerkers is daarbij onze focus. 

Adoptie en verandermanagement

Samen met de organisatie brengen wij in kaart hoe de wenselijke nieuwe manier van werken eruit ziet, wie de belangrijkste stakeholders zijn en hoe het plan van aanpak eruit ziet. Een gedegen communicatie aanpak is hierbij essentieel. Wij zijn Prosci-gecertificeerd en hanteren de ADKAR-aanpak.

Data gedreven aanpak 

Weten wat er leeft onder medewerkers is essentieel. Zeker in deze tijd. Wij helpen organisaties op een data gedreven manier inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van medewerkers ten aanzien van de fysieke, mentale en digitale werkplek. 

Werkplek Transformatie Index

Onze holistische - data gedreven - aanpak helpt organisaties snel en eenvoudig diepgaand inzicht te krijgen in het verbeter potentieel en de verander bereidbaarheid van medewerkers. Onze Werkplek Transformatie Index is uitermate geschikt de juiste inzichten te verdiepen en medewerkers actief te betrekken bij de adoptie van de nieuwe normaal.

Mensgericht, technologie gedreven

Bij de adoptie van nieuwe werkvormen - zoals online samenwerken en/of thuiswerken - is technologie een essentieel onderdeel. Optimaal gebruik maken van de technologische mogelijkheden gebeurt echter vaak pas als deze uniform en breed geadopteerd worden door alle medewerkers.

Scenario's

Door een combinatie van technologische scenario's en daarin de juiste werkafspraken te maken over hoe de organisatie wil werken (rituals) helpen wij organisaties stapsgewijs slimmer (samen) te werken. 

Slimmer werken is een proces

Bij de verduurzaming van de verandering, is het belangrijk continue de manier van dagelijks werk te monitoren en aan te passen daar waar nodig. Continue de nieuwe manier van (samen) werken optimaliseren en zorgen dat iedere medewerker zich de mogelijkheid biedt. 

Werkplek experience index

Wij leren de organisatie - op individueel, team en organisatieniveau - op een gestructureerde en data gedreven wijze inzicht te krijgen in de dagelijkse manier van werken. Hierbij maken wij gebruik van onze eigen middelen maar ook van oplossingen zoals Workplace Analytics en Insights.

Werkomgeving

Naast de werkplek is er meer en meer aandacht voor de omgeving waarin wij werken. Het gebouw en aangeboden faciliteiten bepalen meer en meer de totale medewerker ervaring. Zeker ingegeven door de huidige situatie is er meer en meer aandacht voor de werkomgeving. Veiligheid en gezondheid staan hierin voorop. Maar ook hier hebben wij een mensgerichte aanpak waarin technologie ondersteunend is.

Het kantoor veranderd
De functie van het kantoor veranderd razendsnel. Thuiswerken heeft voor veel medewerkers de voorkeur en het kantoor wordt meer en meer een ontmoetingsplaats. Zorgen voor een optimaal comfort op kantoor draagt absoluut bij aan de productiviteit van medewerkers maar zeker ook aan de gezondheid en veiligheid. Daarnaast is controle uit kunnen voeren op de bezettingsgraad van kantoren zeer belangrijk. Slimme gebouwen/Smart Buildings kunnen hierin belangrijke rol spelen in het verhogen van comfort en optimaliseren van bezettingsgraad.

Smart Building Maturity Model
Via een gefaseerde aanpak helpen wij organisaties hun smart building in gebruik te nemen. Via een projectmatige aanpak helpen wij de organisatie met de basis om vervolgens betrouwbare data te brengen tot inzichten. Inzichten die leiden tot een logisch plan van aanpak om comfort te verhogen en de bezettingsgraad te beheren.

Faciliteiten als basis
Facilitaire diensten zijn niet meer weg te denken als het gaat om het borgen van een veilige en gezonde werkplek waar ook nog slim gewerkt word. Wij ondersteunen facilitaire organisaties om op een data gedreven manier, met de juiste inzichten, hun dienstverlening aan te passen om een werkplek ervaring te bieden die past in deze tijd.

 

Facility Management Maturity Model
Ook hier helpen wij organisaties om een op basis van data (gebouw en faciliteiten) een gezonde en veilige werkplek te bieden. We maken hierbij gebruik van beschikbare data en helpen de organisatie deze inzichtelijk te maken en om te zetten in een plan van aanpak.
 
Veilige en Gezonde Werkplek

Ingegeven door de versnelling die COVID-19 van facilitair managers en gebouw eigenaren vereist, helpen wij organisaties met verschillende opties om een veilige en gezonde werkplek aan te bieden. Wij doen dit door interne samenwerking te bevorderen tussen afdelingen die niet altijd met elkaar samenwerken maar waar nu blijkt dat er grote afhankelijkheden zijn.
 
Thuiswerken

Net als bij de gezonde en veilige werkplek helpen wij organisaties om holistisch te kijken naar de impact op van thuiswerken op de continuïteit van de bedrijfsvoering. Op basis van een data gedreven aanpak definiëren wij de wensen en behoeften van medewerkers om gezamenlijk met verschillende afdelingen thuiswerken te optimaliseren. Ook bij thuiswerken dienen de fysieke, mentale en digitale werkplek bij elkaar te komen.

 

Werkomgeving voor de eindgebruiker
Kantoor en bijbehorende faciliteiten toegankelijk maken staat niet altijd even hoog op de agenda. Vaak betekent dit voor medewerkers en bezoekers dat diensten moeilijk vindbaar en toegankelijk zijn. Gebruiksdata ontbreekt in veel gevallen.

 

MyWorkplaceExperience.App
Wij bieden digitale oplossingen voor eindgebruikers (bezoekers en medewerkers) die vanuit één identiteit toegang bieden tot faciliteiten en het gebouw. Een oplossing waarin de eindgebruiker centraal staat en die de gebouweigenaar en facilitair manager in staat stelt om op basis van data de dienstverlening te verbeteren.