• Facebook
  • Instagram
  • YouTube

SCROLL

Down Arrow

Een nieuwe kijk op de werkplek van morgen

Mensgericht

Data gebaseerd

Digitaal gedreven

Het optimaliseren van de werkplek bestaat uit meer dan alleen de nieuwste technologie implementeren. Naast deze digitale werkplek zijn ook de fysieke en mentale werkplek van belang om succesvol te zijn. De totale employee experience bestaat uit activiteiten die zijn onder te verdelen in focuswerk, samenwerken, netwerken en welzijn, allen kennen een fysieke, digitale en mentale component. Wij bieden een nieuwe kijk op werken vandaag voor morgen door deze activiteiten en componenten meetbaar te maken, samen met uw werknemers inzicht te bieden in het verbeterpotentieel en samen met u over te gaan tot actie om de werkplek duurzaam te veranderen.

De werkplek

Thuiswerken is de nieuwe norm: tussen de 40 en 60 procent van de gedwongen thuiswerkers wil ook in de toekomst thuiswerken (Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid). De functie van het traditionele kantoor, de werkplek, verandert blijvend. Om deze verandering duurzaam te laten zijn is een mensgerichte aanpak van belang waarin de adoptie van technologie van cruciaal belang is. 

Mensen veranderen organisaties 

Mensen uit het bedrijfsleven juichen toe

Organisaties dienen zich aan te passen aan de nieuwe realiteit. Het succesvol overbrengen van deze nieuwe realiteit naar medewerkers is daarbij onze focus. Wij zijn Prosci-gecertificeerd en hanteren de ADKAR-aanpak.

Data gedreven

aanpak 

Grafieken analyseren

Weten wat er leeft onder medewerkers is essentieel. Zeker in deze tijd. Wij helpen organisaties op een data gedreven manier inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van medewerkers ten aanzien van de fysieke, mentale en digitale werkplek. Dit doen we met behulp van onze Werkplek Transformatie Index.

Mensgericht, technologie gedreven

Kantoor ruimte

Bij de adoptie van nieuwe werkvormen - zoals online samenwerken en/of thuiswerken - is technologie een essentieel onderdeel. Optimaal gebruik maken van de technologische mogelijkheden gebeurt echter vaak pas als deze uniform en breed geadopteerd worden door alle medewerkers. Met behulp van scenario's zorgen wij voor een adoptie aanpak op maat.

Slimmer werken

is een proces

man%20walking%20on%20stairs_edited.jpg

Bij de verduurzaming van de verandering, is het belangrijk continue de manier van dagelijks werk te monitoren en aan te passen daar waar nodig. Continue de nieuwe manier van (samen) werken optimaliseren en zorgen dat iedere medewerker zich de mogelijkheid biedt. Wij leren uw medewerkers inzicht te krijgen in de dagelijkse manier van werken m.b.v. Workplace Analytics en Insights.

Lees meer over

onze scenario's en

rituals

Lees meer over

Workplace Analytics en Insights

 
 

De werkomgeving

Naast de werkplek is er meer en meer aandacht voor de omgeving waarin wij werken. Het gebouw en aangeboden faciliteiten bepalen meer en meer de totale medewerker ervaring. Zeker ingegeven door de huidige situatie is er meer en meer aandacht voor de werkomgeving. Veiligheid en gezondheid staan hierin voorop. Maar ook hier hebben wij een mensgerichte aanpak waarin technologie ondersteunend is.

Het kantoor veranderd
De functie van het kantoor veranderd razendsnel. Thuiswerken heeft voor veel medewerkers de voorkeur en het kantoor wordt meer en meer een ontmoetingsplaats. Zorgen voor een optimaal comfort op kantoor draagt absoluut bij aan de productiviteit van medewerkers maar zeker ook aan de gezondheid en veiligheid. Daarnaast is controle uit kunnen oefenen op de bezettingsgraad van kantoren zeer belangrijk. Slimme gebouwen/Smart Buildings kunnen belangrijke rol spelen in het verhogen van comfort en het optimaliseren van de bezettingsgraad.

Faciliteiten als basis
Facilitaire diensten zijn niet meer weg te denken als het gaat om het borgen van een veilige en gezonde werkplek waar ook nog slim gewerkt word. Wij ondersteunen facilitaire organisaties om op een data gedreven manier, met de juiste inzichten, hun dienstverlening aan te passen om een werkplek ervaring te bieden die past in deze tijd. Dit kan op kantoor zijn maar ook thuis. Wij doen dit o.a. met behulp van ons Facility Management Maturity Model

 

Werkomgeving voor de eindgebruiker
Kantoor en bijbehorende faciliteiten toegankelijk maken staat niet altijd even hoog op de agenda. Vaak betekent dit voor medewerkers en bezoekers dat diensten moeilijk vindbaar en toegankelijk zijn. Gebruiksdata ontbreekt in veel gevallen. Wij bieden een digitale oplossing voor zowel bezoekers als medewerkers om de dienstverlening te verbeteren.

 

Lees meer over onze gefaseerde aanpak volgens het Smart Building Maturity Model

Lees meer over een veilige en gezonde werkplek en ons

Facility Management Maturity Model

Lees meer over onze

MyWorkplaceExperience

App