Uitdaging

De snelle digitalisering heeft fundamentele veranderingen met zich mee gebracht in de manier waarop we vandaag de dag werken en wat er van werknemers wordt verwacht. We moeten meer bereiken met exponentieel minder menselijk kapitaal. Het einde van onze productiviteitscurve op basis van traditionele manieren van werken is in zicht. Daarom moeten we slimmer werken.

Werkplek Transformatie Index

welzijn.png

`Welzijn

focus.png

Focus werk

samenwerken.png

Samenwerken

netwerk.png

Netwerken

De productiviteit van een organisatie wordt gedreven door de dagelijkse werkzaamheden van haar medewerkers. Verbeter het welzijn van jouw medewerkers en de manier waarop zij focus werk doen, samenwerken en netwerken om als organisatie succesvoller te zijn. Deze verschillende activiteiten worden ondersteund door de fysieke, virtuele en mentale werkplek van jouw organisatie. De Werkplek Transformatie Index maakt inzichtelijk waar het verbeterpotentieel ligt als het gaat om de dagelijkse werkzaamheden van uw medewerkers.

Inzicht

employee experience 2.png

Resultaat

Onze rapportage biedt u inzicht in de verbeterbehoefte van uw personeel over de verschillende activiteiten die zij op een dag doen. Wij kunnen onze resultaten toespitsen op afdeling, team, leeftijd, aantal jaren in dienst en zelfs op werkstijl. Op deze manier kunt u heel gericht aan de slag met de opgedane inzichten en programma's op maat aanbieden. Met behulp van onze scenario's kunt u de mensen die daar het meest bij gebaat zijn voorzien van de juiste training.

Geïntresseerd in wat de Werkplek Transformatie Index voor uw organisatie kan betekenen?

Wij staan u graag te woord.

De snelle digitalisering heeft fundamentele veranderingen met zich mee gebracht in de manier waarop we vandaag de dag werken en wat er van werknemers wordt verwacht. We moeten meer bereiken met exponentieel minder menselijk kapitaal. Het einde van onze productiviteitscurve op basis van traditionele manieren van werken is in zicht. Daarom moeten we slimmer werken.

Scenario's en Rituals

Uitdaging

Scenario's

Door een combinatie van technologische scenario's en daarin de juiste werkafspraken te maken over hoe de organisatie wil werken (rituals) helpen wij organisaties stapsgewijs slimmer (samen) te werken. 

Werkplek experience index

Wij leren de organisatie - op individueel, team en organisatieniveau - op een gestructureerde en data gedreven wijze inzicht te krijgen in de dagelijkse manier van werken. Hierbij maken wij gebruik van onze eigen middelen maar ook van oplossingen zoals Workplace Analytics en Insights.

wrkplc-logo-blue-transparent-bg.png