Logo-no-background.png

Uitdaging

De snelle digitalisering heeft fundamentele veranderingen met zich mee gebracht in de manier waarop we vandaag de dag werken en wat er van werknemers wordt verwacht. We moeten meer bereiken met exponentieel minder menselijk kapitaal. Het einde van onze productiviteitscurve op basis van traditionele manieren van werken is in zicht. Daarom moeten we slimmer werken.

welzijn.png
focus.png
samenwerken.png
netwerk.png

`Welzijn

Focus werk

Samenwerken

Netwerken

De productiviteit van een organisatie wordt gedreven door de dagelijkse werkzaamheden van haar medewerkers. Verbeter het welzijn van jouw medewerkers en de manier waarop zij focus werk, samenwerken en netwerken om als organisatie succesvoller te zijn. Deze verschillende activiteiten worden ondersteund door een fysieke, virtuele en mentale werkplek. De Workplace Transformation Index maakt inzichtelijk waar het verbeterpotentieel ligt als het gaat om de dagelijkse werkzaamheden van uw medewerkers.

Inzicht

Resultaat

Onze rapportage biedt u inzicht in de verbeterbehoefte van uw personeel over de verschillende activiteiten die zij op een dag doen. Wij kunnen onze resultaten toespitsen op afdeling, team, leeftijd, aantal jaren in dienst en zelfs op werkstijl. Op deze manier kunt u heel gericht aan de slag met de opgedane inzichten en programma's op maat aanbieden. Met behulp van onze scenario's kunt u de mensen die daar het meest bij gebaat zijn voorzien van de juiste training.

employee experience 2.png
questions.png
Potential.png
You.png
Report.png
Time.png
Holistische Benadering

De Workplace Transformation Index bestaat uit 50 meetpunten die de dimensies van welzijn, focus werk, samenwerken en netwerken analyseren vanuit een fysiek, virtueel en mentaal perspectief

Breed Inzicht

De Workplace Transformation Index geeft inzicht in uw potentiële groei door respondenten te vragen om zowel de huidige als de gewenste toestand te beoordelen van de dimensies waaruit hun werkplek bestaat.

Mens Centraal

Niemand weet beter hoe het is om binnen uw organisatie te werken dan uw eigen medewerkers, zij zijn de experts! De Workplace Transformation Index maakt gebruik van de input van medewerkers om de focus te leggen op dat wat het belangrijkst is.

Bruikbaar Resultaat

Na het onderzoek zullen we onze bevindingen delen met betrekking tot de gebieden waarvan uw medewerkers denken dat uw organisatie de meeste ruimte heeft voor potentiële groei. Samen duiken we in deze bevindingen en helpen we u deze inzichten om te zetten in projecten.

Korte Doorlooptijd

De Workplace Transformation Index kan binnen twee tot zes weken worden uitgevoerd. Elk programma wordt afgestemd op de specifieke behoeften van uw bedrijf en begeleid door experts op het gebied van werkplektransformaties. 

De Workplace Transformation Index is een product van

wrkplc-logo-blue-transparent-bg.png

Wij vertellen u graag wat de Workplace Transformation Index voor uw organisatie kan betekenen.

Neem contact op voor meer informatie